Υποχρεωτικής Παρακολούθηση Σεμιναρίων

Το προσωπικό μας βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων λόγω της υποχρεωτικής παρακολούθησης σεμιναρίων σε σχέση με την υγεία και την εξέλιξη του εξοπλισμού των ασθενοφόρων.

Recent Posts