Τηλεϊατρική και εξοπλισμός ασθενοφόρων

Καταφέραμε να συμπεριλάβουμε στον εξοπλισμό των ασθενοφόρων μας το σύστημα τηλεϊατρικής.

Recent Posts