ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

Από τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες είναι η τρίτη ηλικία. Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν είναι συνήθως κινητικά, αλλά και ορισμένες φορές επείγοντα. Εμείς δεσμευόμαστε απέναντί σας ότι η μεταφορά των ανθρώπων αυτών, των γερόντων σας, δεν θα πραγματοποιηθεί μόνο με αμεσότητα και ασφάλεια, αλλά με χαμόγελο και κατανόηση σε ότι θελήσουν.