ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ

Οι διακομιδές ασθενών με χρόνιο πρόβλημα υγείας είναι σημαντικό κομμάτι για την εταιρεία μας. Η διαχείρισή τους πραγματοποιείται χωρίς καθυστερήσεις, με συνέπεια και κατανόηση στις ανάγκες του ασθενούς. Οι προγραμματισμένες διακομιδές εκτελούνται χωρίς επαναλαμβανόμενες κλήσεις προς εμάς και η επιστροφή τους πραγματοποιείται πάντα στην ώρα της. Η συνεργασία μας με τα μεγαλύτερα κέντρα αιμοκαθάρσεων  μας καθιστά την νούμερο 1 εταιρεία στις διακομιδές αιμοκαθαιρώμενων ασθενών.