ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Καθημερινά, τα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα μας προτείνουν ανεπιφύλακτα στους ασθενείς τους. Κι ο λόγος είναι απλός! Ο μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων που παρέχουμε εξασφαλίζει την άμεση εξυπηρέτηση των ραντεβού και κατά συνέπεια την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των διαγνωστικών κέντρων.