ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο μεγάλος αριθμός των ασθενοφόρων του στόλου μας, με βάσεις σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, ικανά να καλύψουν περιστατικά σε όλη την επικράτεια και κυρίως η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μας έχουν βοηθήσει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη όλων των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών. Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε μεμονωμένα περιστατικά, όπως και ομαδικά συμβόλαια ασφαλισμένων σε ειδικές τιμές για σας και τους ασφαλισμένους σας.