ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Το πεντάπτυχο:

  1. Στόχευση
  2. Συλλογή δεδομένων
  3. Προγραμματισμός
  4. Προσφορά
  5. Υλοποίηση

είναι ο βασικός γνώμονας του τμήματος προώθησης της εταιρείας μας. Κατανοούμε και παρακολουθούμε πλήρως τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη μας. Με μελέτη, συνέπεια και σχέδιο εισχωρούμε στις πραγματικές ανάγκες βοηθούμε ώστε ανακαλύψετε πρωτότυπες παροχές τις οποίες μπορείτε να προσφέρετε .Το στοίχημα για εμάς είναι να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας την ώρα και με τον τρόπο τον οποίο θέλετε και το τμήμα προώθησης φροντίζει για αυτό. Είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συμφέρουσες συμφωνίες και για εσάς και τους πελατολόγιό σας