ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

  • 210-861 3 600/  τηλεφωνική γραμμή για 24ωρη εξυπηρέτηση, 365 μέρες το χρόνο.
  • Εξειδικευμένο προσωπικό παραλαμβάνει πάνω από 10.000 κλήσεις μηνιαίως και δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες.
  • Ηλεκτρονική καταγραφή κλήσεων και ιστορικού για κάθε περιστατικό.
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας των ασθενών.
  • Εξυπηρέτηση πελατών σε ξένες γλώσσες.