ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ M.E.Θ

  • Πιστοποιημένοι νοσηλευτές Τ.Ε.Ι
  • Με εμπειρία σε μονάδες εντατικής θεραπείας μεγάλων κλινικών
  • Με πλήρη γνώση πρώτων βοηθειών
  • Με φροντίδα, υπομονή και κατανόηση στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.
  • Με ενημέρωση και επίγνωση στις τεχνολογικές εξελίξεις.