ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

  • Έμπειροι διασώστες απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.
  • Το πλήρωμα βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες του ασθενή και του συνοδού του κάθε στιγμή. Εκτός από την εμπειρία και τον επαγγελματισμό, που τους βοηθά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις, οι διασώστες ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις στις πρακτικές και τις νέες εφαρμογές στον τομέα της άμεσης βοήθειας.
  • Έχουν πιστοποίηση BLS/AED (Bασική Υποστήριξη της Ζωής & Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση – Basic Life Support & Automated External Defibrillation) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (E.R.C./www.erc.edu)
  • Έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια I.L.S. (Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής – Immediate Life Support του E.R.C.)
  • Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα προγράμματα P.H.T.S.S. (Prehospital Trauma Life Support) και TRF (Πρώτης Ανταπόκρισης στο Τραύμα – Trauma First Response)