Μείωση χρόνου αναμονής ασθενών

Ο χρόνος αναμονής των ασθενών έχει μειωθεί στο ελάχιστο λόγω του μεγάλου όγκου των ασθενοφόρων.

Recent Posts